NOTARIUSZ
W RZESZOWIE

DR PATRYK BENDER

Czynności

W jakich sprawach pomaga notariusz?

Notariusz, będąc powołanym do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, dokonuje czynności notarialnych w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa. Z udziałem notariusza dokonuje się między innymi następujących czynności:

Sprzedaż nieruchomości
Darowizna nieruchomości
Umowa o dożywocie
Umowy dotyczące lokali
Umowa przedwstępna
Testament
Umowa majątkowa małżeńska
Działy, podziały, zniesienia współwłasności
Poświadczenie dziedziczenia
Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Zrzeczenie się dziedziczenia lub zachowku
Zbycie spadku
Czynności związane z tzw. zarządem sukcesyjnym
Umowy spółki
Protokoły notarialne

O Kancelarii

Kancelarię prowadzi dr Patryk Bender - notariusz w Rzeszowie.

Dr Patryk Bender z Notariatem związany jest od 2012 roku, kiedy to rozpoczął aplikację notarialną. Po zdanym w 2014 roku państwowym egzaminie notarialnym pełnił funkcję zastępcy notarialnego. W 2020 roku został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji notariusza w Rzeszowie. Zaangażowanie w Notariat łączy z pracą naukowo-dydaktyczną. Od 2018 roku pracownik Katedry Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym w dniu 18 stycznia 2021 roku obronił pracę doktorską dotyczącą prawa spadkowego („Umowy dotyczące spadku po osobie żyjącej w polskim prawie cywilnym”). Autor publikacji naukowych z zakresu prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego (w tym dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego). Członek Kolegium Polskiego Instytutu Notarialnego POLINot, w którym pełni funkcję przewodniczącego wydziału prawa rodzinnego i spadkowego; współautor wydanej pod patronatem Instytutu publikacji „Notariat. Czynności Notarialne”.

Kontakt z Kancelarią

Celem uzgodnienia treści oraz terminu czynności notarialnej, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Informacje związane z planowanymi czynnościami notarialnymi udzielane są przez
notariusza bezpłatnie.

17 710 53 95 | 722 002 429
biuro@bendernotariusz.pl

Godziny urzędowania

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9 do 16.

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest dokonanie czynności także w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy.

Numer rachunku bankowego Kancelarii

79 1050 1546 1000 0097 3833 1611 (ING Bank Śląski).

Adres Kancelarii

ul. Orląt Lwowskich 2a
35-303 Rzeszów

Czynności notarialne dokonywane są w Kancelarii. Możliwe jest także dokonanie czynności w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.


Kancelaria znajduje się w bezpośrednim pobliżu Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Bliskość al. Rejtana, ul. Lwowskiej oraz obwodnicy miasta zapewnia dogodny dojazd do Kancelarii mieszkańcom wszystkich dzielnic Rzeszowa oraz okolicznych miejscowości. Siedziba Kancelarii jest także dobrze skomunikowana z węzłem drogowym „Rzeszów Wschód” (zjazd z autostrady A4 oraz drogi ekspresowej S19).

Budynek, w którym znajduje się Kancelaria posiada duży, dostępny dla Klientów Kancelarii parking.  Lokal Kancelarii umiejscowiony jest na parterze.